Robert van de Wolk

Robert van de Wolk

Gebiedsopzichter Robert van de Wolk over zijn 'buitenwerk', het beheer van de kwaliteit van de openbare ruimte.

Marie-Louise van Schaijk

Marie-Louise van Schaijk

Marie-Louise van Schaijk, gemeentesecretaris, over werken bij de gemeente Oss.

Martin Hagreis

Martin Hagreis

Verantwoordelijk voor grote ruimtelijke projecten in Oss is stadsontwerper Martin Hagreis. Maak kennis met hem.

Nadine Huntink

Nadine Huntink

Van secretarieel medewerker tot projectleider. Nadine Huntink over kansen en over afstemmen van vraag en aanbod.

Organisatie

De gemeentelijke organisatie van Oss kent drie diensten: Publiekszaken, Stadsbeleid en Gemeentebedrijven.
Lees meer...

Over Oss

Oss heeft de voordelen van een stad én de voordelen van een dorp.
Lees meer...

Vragen?

Mis je nog informatie? Heb je nog een vraag? Mogelijk vind je het antwoord hier.
Lees meer...

Jouw werkplek

Jouw werkplek

Nieuwsgierig waar je als medewerker van de gemeente Oss terecht kunt komen?
Lees meer...

Dat is Oss


brabant toekomst banner

Tevreden medewerkers!

Negen van de tien medewerkers van de gemeente Oss is tevreden over zijn of haar baan. Dat blijkt uit het medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO) waaraan bijna 600 van de ruim 700 medewerkers deelnamen.

Bijna alle medewerkers van de gemeente Oss zijn over het algemeen positief over hun baan (91%) en de organisatie (89%). De organisatie krijgt een rapportcijfer 7,9. De medewerkers vinden hun werk inhoudelijk leuk, waarderen de relatie met collega’s en voelen een grote mate van zelfstandigheid. Behalve tevreden zijn de meeste medewerkers ook loyaal aan de gemeente Oss: ze hebben weinig redenen om weg te gaan. Zowel de tevredenheid als de loyaliteit ligt hoog in vergelijking met de publieke sector. Ook In 2007 en 2009 waren de Osse medewerkers positief over hun baan en organisatie.

Burgemeester Herman Klitsie: ‘We hebben gelukkig mensen die zich betrokken voelen bij hun werk en de organisatie. Juist in deze lastige tijden, waarin gemeenten alles uit de kast moeten halen om met minder geld meer te doen, is het belangrijk dat er professionele mensen op het gemeentehuis werken, die hun werk met plezier doen.’

Osse ambtenaren zijn zeer positief over de relatie met collega’s: er wordt goed samengewerkt, men voelt zich thuis in de organisatie en heeft belangstelling voor elkaar. Medewerkers hechten veel waarde aan integriteit in het werk en verwachten ook dat hun collega’s integer zijn in hun handelen. Ook is men positief over de leidinggevenden.

De gemeente kan zich nog wel verbeteren in het geven van duidelijke opdrachten en het zorgen voor een goede taakverdeling. Ook zou de leidinggevende beter op de hoogte kunnen zijn van wat er op de werkvloer speelt. De werkdruk wordt door veel medewerkers als hoog ervaren. Toch wordt er door een minderheid (emotionele) stress ervaren. Het lijkt erop dat de redelijk hoge werkdruk niet direct leidt tot werkstress, hoewel risicogroepen wel aandacht behoeven.

Zoals vaker te zien bij organisaties binnen de publieke sector zijn de medewerkers redelijk ontevreden met de primaire arbeidsvoorwaarden. Met de secundaire arbeidsvoorwaarden is men een stuk meer tevreden. Dit gaat dan om het aantal uren dat men werkt volgens het contract en de tevredenheid over de mate waarin zij hun werktijden kunnen bepalen.

Over de (fysieke) werkplek is men overwegend positief en de kantooromgeving wordt positiever beoordeeld dan in 2009. Daarnaast voelt men zich veilig op het werk.

Wat betreft de medezeggenschap kan communicatie een rol spelen aangezien een groot aandeel geen duidelijk beeld lijkt te hebben van de mogelijkheden tot eigen inbreng, de medezeggenschap binnen de gemeente Oss en de onderwerpen waarmee de ondernemingsraad bezig is.

InternetSpiegel (een initiatief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) voerde dit onderzoek voor de derde keer uit voor de gemeente Oss.