Robert van de Wolk

Robert van de Wolk

Gebiedsopzichter Robert van de Wolk over zijn 'buitenwerk', het beheer van de kwaliteit van de openbare ruimte.

Marie-Louise van Schaijk

Marie-Louise van Schaijk

Marie-Louise van Schaijk, gemeentesecretaris, over werken bij de gemeente Oss.

Martin Hagreis

Martin Hagreis

Verantwoordelijk voor grote ruimtelijke projecten in Oss is stadsontwerper Martin Hagreis. Maak kennis met hem.

Nadine Huntink

Nadine Huntink

Van secretarieel medewerker tot projectleider. Nadine Huntink over kansen en over afstemmen van vraag en aanbod.

Organisatie

De gemeentelijke organisatie van Oss kent drie diensten: Publiekszaken, Stadsbeleid en Gemeentebedrijven.
Lees meer...

Over Oss

Oss heeft de voordelen van een stad én de voordelen van een dorp.
Lees meer...

Vragen?

Mis je nog informatie? Heb je nog een vraag? Mogelijk vind je het antwoord hier.
Lees meer...

Jouw werkplek

Jouw werkplek

Nieuwsgierig waar je als medewerker van de gemeente Oss terecht kunt komen?
Lees meer...

Dat is Oss


brabant toekomst banner

Nieuws

De Toekomst van Brabant zoekt nieuwe trainees

Toekomst brabant

Wil jij ervaring op doen en je talent inzetten voor maatschappelijke vraagstukken? Geef je carrière dan een kickstart met het traineeprogramma 'De Toekomst van Brabant'.

Lees meer: De Toekomst van Brabant zoekt nieuwe trainees

Gemeentehuis Oss krijgt de Architectuurprijs 2006-2012

Het gemeentehuis en de winkel van Ter Horst van Geel hebben donderdagavond 14 juni de Architectuurprijs 2006-2012 gewonnen. Het zijn daarmee de mooiste gebouwen van Oss. Het gemeentehuis werd gekozen door een vakjury, Ter Horst van Geel aan het Walplein ontving de publieksprijs.

Gemeentesecretaris Marie-Louise van Schaijk en Jeroen Semeijn van architectenbureau De Twee Snoeken ontvingen de prijs tijdens een debatavond in het winnende gemeentehuis. Marie-Louise van Schaijk droeg de prijs, een kunstwerk, op aan oud-burgemeester Herman Klitsie, aanjager van de vernieuwbouw. Volgens de jury is het duurzame gemeentehuis 'een trendsetter voor toekomstige ontwikkelingen' en zijn 'oud- en nieuwbouw intelligent samengebracht'.
 
Zowel de architect als de opdrachtgever van de twee mooiste gebouwen van Oss kregen het speciaal voor deze gelegenheid ontworpen kunstwerk.Eervolle vermeldingen waren er voor het gebouw CP Parentals (MSD), een woning aan de Berkenlaan (familie Kayal) en wooncomplex Brabantstraat (Brabant Wonen).
 

Publieksprijs

Het Osse publiek koos via de website van het Brabants Dagblad voor Ter Horst van Geel als mooiste gebouw. Het door Friso Woudstra ontworpen gebouw kreeg 567 stemmen. Op de tweede plaats kwamen de Sluiswoningen in Macharen met 196 stemmen. De stal van boer Spierings was goed voor een derde plaats met 193 stemmen.
In totaal hebben 2108 mensen vanaf 24 mei hun stem via de website uitgebracht. Het publiek kon kiezen uit dertig gebouwen, opgeleverd tussen 2006 en 2012.
 

Ontwerperskring Oss

De verkiezing is een initiatief van de Ontwerperskring Oss in samenwerking met het Brabants Dagblad. De Ontwerperskring Oss is sinds 1996 actief met het organiseren van diverse activiteiten rond het thema stad en openbare ruimte. Het laatste grote project was dat rond de Bossche School in Oss. De verkiezing van ‘Het mooiste gebouw van Oss’ is gehouden in het kader van de Dag van de Architectuur 2012. Net als bij de vorige verkiezing, in 2006, is een boekje verschenen waarin alle genomineerde gebouwen staan afgebeeld. Ook is er in het rapport te vinden waarom welke gebouwen door jury en publiek tot winnaar zijn uitgeroepen.
 

Tevreden medewerkers!

Negen van de tien medewerkers van de gemeente Oss is tevreden over zijn of haar baan. Dat blijkt uit het medewerkertevredenheidsonderzoek (MTO) waaraan bijna 600 van de ruim 700 medewerkers deelnamen.

Bijna alle medewerkers van de gemeente Oss zijn over het algemeen positief over hun baan (91%) en de organisatie (89%). De organisatie krijgt een rapportcijfer 7,9. De medewerkers vinden hun werk inhoudelijk leuk, waarderen de relatie met collega’s en voelen een grote mate van zelfstandigheid. Behalve tevreden zijn de meeste medewerkers ook loyaal aan de gemeente Oss: ze hebben weinig redenen om weg te gaan. Zowel de tevredenheid als de loyaliteit ligt hoog in vergelijking met de publieke sector. Ook In 2007 en 2009 waren de Osse medewerkers positief over hun baan en organisatie.

Burgemeester Herman Klitsie: ‘We hebben gelukkig mensen die zich betrokken voelen bij hun werk en de organisatie. Juist in deze lastige tijden, waarin gemeenten alles uit de kast moeten halen om met minder geld meer te doen, is het belangrijk dat er professionele mensen op het gemeentehuis werken, die hun werk met plezier doen.’

Osse ambtenaren zijn zeer positief over de relatie met collega’s: er wordt goed samengewerkt, men voelt zich thuis in de organisatie en heeft belangstelling voor elkaar. Medewerkers hechten veel waarde aan integriteit in het werk en verwachten ook dat hun collega’s integer zijn in hun handelen. Ook is men positief over de leidinggevenden.

De gemeente kan zich nog wel verbeteren in het geven van duidelijke opdrachten en het zorgen voor een goede taakverdeling. Ook zou de leidinggevende beter op de hoogte kunnen zijn van wat er op de werkvloer speelt. De werkdruk wordt door veel medewerkers als hoog ervaren. Toch wordt er door een minderheid (emotionele) stress ervaren. Het lijkt erop dat de redelijk hoge werkdruk niet direct leidt tot werkstress, hoewel risicogroepen wel aandacht behoeven.

Zoals vaker te zien bij organisaties binnen de publieke sector zijn de medewerkers redelijk ontevreden met de primaire arbeidsvoorwaarden. Met de secundaire arbeidsvoorwaarden is men een stuk meer tevreden. Dit gaat dan om het aantal uren dat men werkt volgens het contract en de tevredenheid over de mate waarin zij hun werktijden kunnen bepalen.

Over de (fysieke) werkplek is men overwegend positief en de kantooromgeving wordt positiever beoordeeld dan in 2009. Daarnaast voelt men zich veilig op het werk.

Wat betreft de medezeggenschap kan communicatie een rol spelen aangezien een groot aandeel geen duidelijk beeld lijkt te hebben van de mogelijkheden tot eigen inbreng, de medezeggenschap binnen de gemeente Oss en de onderwerpen waarmee de ondernemingsraad bezig is.

InternetSpiegel (een initiatief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) voerde dit onderzoek voor de derde keer uit voor de gemeente Oss.

Sportdag 2010

Ons nieuwe gemeentehuis

Game!

In het kader van de imagocampagne 'Bij de gemeente heb jij het in de hand' heeft het A+O fonds Gemeenten de game 'De Nacht Van' ontwikkeld. In deze game ervaar je wat er allemaal bij komt kijken als in een gemeente een groot festival wordt georganiseerd. In deze game krijg je een indruk wat het is om het bij de gemeente in hand te hebben. De speler van de game kruipt in de huid van een gemeenteambtenaar en moet door het nemen van beslissingen een groot festival in de gemeente tot een goed einde brengen. Je krijgt daarbij te maken met wethouders, collega's bij de gemeente, burgers en een festivalorganisator. Heb jij het in de hand?