Robert van de Wolk

Robert van de Wolk

Gebiedsopzichter Robert van de Wolk over zijn 'buitenwerk', het beheer van de kwaliteit van de openbare ruimte.

Marie-Louise van Schaijk

Marie-Louise van Schaijk

Marie-Louise van Schaijk, gemeentesecretaris, over werken bij de gemeente Oss.

Martin Hagreis

Martin Hagreis

Verantwoordelijk voor grote ruimtelijke projecten in Oss is stadsontwerper Martin Hagreis. Maak kennis met hem.

Nadine Huntink

Nadine Huntink

Van secretarieel medewerker tot projectleider. Nadine Huntink over kansen en over afstemmen van vraag en aanbod.

Organisatie

De gemeentelijke organisatie van Oss kent drie diensten: Publiekszaken, Stadsbeleid en Gemeentebedrijven.
Lees meer...

Over Oss

Oss heeft de voordelen van een stad én de voordelen van een dorp.
Lees meer...

Vragen?

Mis je nog informatie? Heb je nog een vraag? Mogelijk vind je het antwoord hier.
Lees meer...

Jouw werkplek

Jouw werkplek

Nieuwsgierig waar je als medewerker van de gemeente Oss terecht kunt komen?
Lees meer...

Dat is Oss


brabant toekomst banner

De week van

Elyas Bouloum

Elyas Bouloum

Maandag

Naast mijn dagelijks werkzaamheden als BOA (buitengewoon opsporingsambtenaar) en praktijkbegeleider van de opleiding HTV (Handhaving Toezicht en Veiligheid) bij de afdeling handhaving, volg ik sinds kort de cursus Toezichthouder Drank- en Horecawet. Per 2013 zijn de taken wat betreft Drank- en Horecawet van de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) overgegaan naar gemeentes. Wij gaan dus het toezichthouden en de inspecties zelf doen.  We hebben vandaag tijdens de cursus het onderwerp leeftijdsgrenzen behandeld. Dit wordt een speerpunt van de overheid de komende periode in verband met de nieuwe leeftijdsgrenzen voor alcohol. Dat was dus een zeer interessante les. Daarnaast nog wat boeterapport-oefeningen gedaan en daarna na huis.

Dinsdag

In mijn postvakje een bezwaarschift ontvangen van het OM (openbaar ministerie) met het verzoek om aanvullende informatie over een bezwaarschrift van een burger. Wij maken dan een PV (Procesverbaal van bevindingen) op waarin we inhoudelijk commentaar geven op het verweer van een burger. Dit keer ging het over iemand die bekeurd was voor het fietsen door het voetgangersdomein. Ze gaf aan dat iemand anders haar NAW-gegevens heeft opgegeven en dat zij het dus niet was. Ik kijk in mijn administratie na wat er toen gebeurd is. Ik kijk of de GBA-gegevens overeen komen en verwerk dit in mijn PV. Vervolgens meld ik mijzelf in met mijn portofoon aan de politiemeldkamer in den Bosch en ga de straat op. Het werk wat wij doen op straat is zeer gevarieerd. Het ene moment ben je bezig met handhavingstaken op het gebied van Muldergedragingen (RVV/wegenverkeerwet)  en het andere moment ben je bezig met handhavingstaken op het gebied van strafbeschikkingen (APV).

Woensdag

Ik begin de dag met mails bekijken. Ik tref wat klachten aan over parkeeroverlast, jongerenoverlast en wat klachten over wijkgerichte problematiek. In Oss werken we wijkgericht dus elke handhaver heeft zijn eigen wijk. Dat betekent dat elke handhaver goed op de hoogte is en blijft van zijn eigen wijk. Daardoor kun je problemen snel tackelen en eventueel doorverwijzen naar ketenpartners als de klachten niet voor de gemeente bestemd zijn. Het kunnen mails zijn die van burgers komen, van de BUCO (politie) of klachten die via onze leidinggevende binnenkomen. Het is dus elke dag anders, ook op straat. Meestal krijgen we aansturing vanuit onze eigen centrale post in Oss of de politiemeldkamer in Den Bosch. 's Morgens hebben we onze wekelijkse briefing zoals elke woensdag. In dit overleg worden bijvoorbeeld knelpunten naar voren gebracht. De voorgaande werkweek wordt geëvalueerd en we krijgen eventueel nieuwe werkinstructies mee. Vaak zit onze contactpersoon van de politie erbij voor eventuele aandachtspunten. Na de pauze ga ik de straat op.

Donderdag

Vandaag draai ik een late dienst in verband met de koopavond. Als handhaver draai je onregelmatige diensten. Tijdens koopavonden heeft het centrum prioriteit. Er is dan veel publiek dus let je in surveillances extra op veiligheid en openbare orde. Je bent ook bezig met handhavingstaken zoals fiscaal (naheffingsaanslagen) Mulder- en straf-beschikkingen.
Verder ben je voor het publiek en winkeliers aanspreekbaar. Je bent dus ook dienstverlenend bezig. Je wijst iemand de weg of je beantwoord vragen van burgers over allerlei zaken. Maar je voert ook gewoon leuke gesprekken over van alles en nog wat. Op de koopavond kom je ook vaak grote groepen jongeren tegen. Daar is soms leuk contact mee maar soms moet je ook optreden. Wij houden ook regelmatig mensen aan in verband met allerlei soorten diefstal. We treffen ook wel eens mensen die onwel zijn geworden of we regelen verkeer bij een ongeval. Vandaag is het rustig we komen collega’s van de politie tegen en maken een babbeltje. We maken ons rondje af en gaan weer naar binnen. Ik heb nog spreekuur gedraaid. Burgers kunnen dagelijks op het gemeentehuis terecht met vragen over uitgeschreven bekeuringen. Het was verder lekker rustig vandaag.

Vrijdag

Ik kom binnen en tref in mijn mailbox wat mails over nieuwe stagiaires die binnenkort op sollicitatiegesprek komen. ROC de Leijgraaf is gestart met de opleiding HTV en wij gaan de begeleiding doen. Als praktijkbegeleider ben ik blij met leerlingen die een gemotiveerde houding hebben. Op die manier kun je lekker samen werken. Verder heb ik een mail die gaat over informatie-uitwisseling met de politie. Hier wordt de komende tijd wat meer aandacht aan besteed. Ook heb ik een mail over de milieucontroles die we binnenkort gaan oppakken. We vinden regelmatig vuilniszakken die gedumpt zijn in de openbare ruimte. Wij sporen dan de verdachte op en zeggen hem/haar proces verbaal aan. Dat betekent dat we bijvoorbeeld in vuilniszakken gaan kijken of er een adres in zit. Het is soms vies werk maar wel belangrijk. Milieucontroles doen we ook weleens in burger. Dan is de pakkans groter. Denk bijvoorbeeld aan scholieren die in het centrum eten en drinken kopen. Ze gebruiken dan niet de prullenbak maar de openbare ruimte als een grote prullenbak. In burger kun je er dan goed op in spelen. Later op de dag maak ik nog een aantal rondes. Ik heb gehandhaafd op wat kleine ergernissen . Ik had vandaag een vroege dienst dus was veel in de wijken actief. Het was rustig. Ik ben vandaag vroeg begonnen en ga dus vroeg naar huis. Lekker op tijd aan mijn weekend beginnen!