Robert van de Wolk

Robert van de Wolk

Gebiedsopzichter Robert van de Wolk over zijn 'buitenwerk', het beheer van de kwaliteit van de openbare ruimte.

Marie-Louise van Schaijk

Marie-Louise van Schaijk

Marie-Louise van Schaijk, gemeentesecretaris, over werken bij de gemeente Oss.

Martin Hagreis

Martin Hagreis

Verantwoordelijk voor grote ruimtelijke projecten in Oss is stadsontwerper Martin Hagreis. Maak kennis met hem.

Nadine Huntink

Nadine Huntink

Van secretarieel medewerker tot projectleider. Nadine Huntink over kansen en over afstemmen van vraag en aanbod.

Organisatie

De gemeentelijke organisatie van Oss kent drie diensten: Publiekszaken, Stadsbeleid en Gemeentebedrijven.
Lees meer...

Over Oss

Oss heeft de voordelen van een stad én de voordelen van een dorp.
Lees meer...

Vragen?

Mis je nog informatie? Heb je nog een vraag? Mogelijk vind je het antwoord hier.
Lees meer...

Jouw werkplek

Jouw werkplek

Nieuwsgierig waar je als medewerker van de gemeente Oss terecht kunt komen?
Lees meer...

Dat is Oss


brabant toekomst banner

Arbeidsvoorwaarden

De gemeente Oss verwacht van medewerkers deskundigheid en bekwaamheid op het eigen vakgebied. Wij willen samen met onze medewerkers werken aan de verdere ontwikkeling van een vraaggerichte organisatie, waarin medewerkers zich thuis voelen, lef hebben en zich willen en kunnen ontwikkelen. In deze werkomgeving bieden wij een aantrekkelijk pakket van arbeidsvoorwaarden.

Een aantal van de arbeidsvoorwaarden:

36-urige werkweek

Bij de gemeente Oss geldt een gemiddelde werkweek van 36 uur voor fulltimers. Deze kan in overleg met de leidinggevende op allerlei manieren worden ingevuld: 5 dagen werken of 4 dagen van 9 uren werken of een 38-urige werkweek plus 100 ADV-uren.

Flexibiliteit

Werken voor en in een steeds veranderende omgeving vraagt om flexibel inzetbare medewerkers. Maar ook wij stellen ons als werkgever flexibel op: je wilt als medewerker naast uw werk ook tijd voor andere zaken hebben, voor studie of voor de zorg voor kinderen. Binnen de eisen die de bedrijfsprocessen stellen, streven wij naar een optimale afstemming van wensen en mogelijkheden: kortom wij zoeken naar maatwerk. Om dit te bereiken bieden wij flexibele werktijden, mogelijkheden voor werken in deeltijd en mogelijkheden voor een flexibele opname van ADV-uren.

Verlof

Het aantal basis-vakantie-uren bedraagt 165,6 uur. Vanaf de leeftijd van 45 jaar komen daar nog uren bij. Ook jongeren tot en met 20 jaar krijgen extra dagen toegekend. Naast dit verlof kunnen medewerkers uren kopen of verkopen via het zogenaamde cafetariamodel.

Salaris

Het salaris van elke medewerker wordt bij indiensttreding vastgesteld op basis van het functieniveau in combinatie met de gevolgde opleidingen en de ervaringsjaren in een bepaalde functie. Voor een medewerker die een herkenbare meerwaarde heeft voor de gemeente, kent de gemeente een uitloopschaal. Het maximumsalaris wordt door jaarlijkse periodieke verhogingen bereikt. Daarnaast zijn er mogelijkheden om de extra inzet en kwaliteit van de medewerker 'flexibel' te belonen.

De pensioenvoorziening

De pensioenvoorziening is ondergebracht bij het ABP (Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds). Tot die pensioenvoorziening behoren:

  • Het oudersdoms(keuze)pensioen.
  • Het nabestaandenpensioen voor echtgeno(t)ot(e) of partner en eventuele kinderen. Daarnaast is - onder bepaalde voorwaarden - een uitkering mogelijk als aanvulling op of in plaats van de uitkering volgens de Algemene Nabestaanden Wet.
  • Het arbeidsongeschiktheidspensioen. Er zijn mogelijkheden voor individuele bijverzekering.

Ziektekostenverzekering/IZA

Vanuit de CAO is afgesproken dat gemeenteambtenaren, postactieven en hun gezinsleden bij IZA Zorgverzekeraar N.V. een korting ontvangen op de nominale premie voor hun basisverzekering.

Tevens ontvangen medewerkers bij het afsluiten van de basisverzekering en de aanvullende verzekering bij IZA Zorgverzekeraar N.V. een vergoeding van € 156 (bruto) per jaar. Deze vergoeding bedraagt voor de inkomens tot het maximum van schaal 6, € 276 (bruto).

Mobiliteit en Loopbaanontwikkeling

Het werkterrein van onze gemeente is een omgeving die voortdurend in beweging is. Taken en functies zijn daardoor ook steeds aan verandering onderhevig. Dit vraagt van medewerkers een flexibele werkhouding en een actieve opstelling ten aanzien van de eigen loopbaan. Heb je de ambitie om bij de gemeente Oss te gaan werken, dan moet je het als een uitdaging zien na een aantal jaren een andere functie te aanvaarden. Dit kan een ‘horizontale’ verplaatsing zijn, maar ook een verticale stap in uw loopbaan bij de gemeente. Het Loopbaanadviescentrum biedt ondersteuning en begeleiding bij de loopbaanplanning en geeft advies bij het zoeken naar de juiste opleiding en training. De hoogte van de tegemoetkoming in studiekosten is afhankelijk van het belang van de studie voor het werk en loopt op tot 100%. Ook zijn er mogelijkheden voor het opnemen van studieverlof.

Ouderschapsverlof

Voor ouders van jonge kinderen bieden we de mogelijkheid om werk en zorg beter te combineren. De ouder/verzorger kan ouderschapsverlof opnemen totdat het kind 8 jaar is. Dit kan op verschillende manieren opgenomen worden:

  • gedurende 6 maanden de helft van de arbeidsduur per week.
  • een combinatie van minder uren verlof per week gedurende een langere periode of meer uren per week gedurende een kortere periode is bespreekbaar.

Als je deelneemt aan de levensloopregeling, dan kun je over de uren ouderschapsverlof mogelijk in aanmerking komen voor een ouderschapsverlofkorting via de Belastingdienst. Over de uren dat ouderschapsverlof wordt genoten, vult de gemeente Oss boven op de fiscale tegemoetkoming het inkomen aan tot een niveau van 50% van de bezoldiging.

Verhuiskostenregeling

Kom je bij de gemeente Oss werken en is je een verhuisplicht opgelegd, dan is het mogelijk dat wij je financieel tegemoetkomen in de kosten voor verhuizing en inrichting van je nieuwe woning. In afwachting van de verhuizing kun je een reis- en pensionkostenvergoeding ontvangen.

Overige arbeidsvoorwaarden

De gemeente Oss heeft al jaren een uitgebreid cafetariamodel, wat inhoudt dat je de volledige eindejaarsuitkering of je vakantiegeld in kunt ruilen voor onbelaste vergoedingen (bijvoorbeeld voor de aanschaf van een fiets, reiskosten woon-werkverkeer, kosten bedrijfsfitness, studiekosten, vakbondscontributie enzovoort).

De gemeente Oss wil investeren in duurzaamheid en kent een persoonsgebonden budget. Hiermee kun je een tegemoetkoming krijgen voor duurzaam afgelegde kilometers woon-werkverkeer.

Je kunt ook tegen een gunstige premie gebruikmaken van vrijwillige collectieve verzekeringen, zoals ongevallenverzekering, autoverzekering, rechtsbijstand, recreatieverzekering, woonverzekering.

Tot slot

Wil je meer inhoudelijke informatie over de arbeidsvoorwaarden, kijk dan bij ‘Verordeningen’ voor een compleet overzicht.